post

 

 

مشخصات پرنده به شرح زیر است:

ردیف مشخصات فنی سینه سرخ
1 جنس سازه فول کامپوزیت
2 طول بدنه 2220 میلی متر
3 طول دهانه بال 3260 میلی متر
4 حداکثر وزن برخاست 30 کیلوگرم
5 حداکثر وزن محموله 6 کیلوگرم
6 حداقل وزن برخاست 15 کیلوگرم
7 وزن سوخت 3.6 کیلوگرم
8 وزن باطری 1100 گرم
9 بازه دمایی پرواز 10- تا 60+ درجه سانتیگراد
10 سرعت کروز(گشت زنی) 100 کیلومتر بر ساعت
11 حداکثر سرعت 140 کیلومتر بر ساعت
12 حداقل سرعت 70 کیلومتر بر ساعت
13 نرخ اوج گیری 200 متر بر دقیقه در سطح دریا (اتمسفر استاندارد)
14 روش برخاست چرخ و خودرو
15 روش بازیابی چرخ و سینه مال (اسکید)
16 سقف پرواز 9000 پا (3000 متر)
17 حداقل ارتفاع پرواز 100 متر
18 پیشرانه موتور پیستونی بنزینی (3 اسب بخار)
19 برد مخابراتی بدون سیستم: 500 متر با سیستم : 100 کیلومتر
20 مداومت پروازی بدون سیستم: 120 دقیقه با سیستم : 240 دقیقه
21 شعاع عملیاتی 50 کیلومتر
22 مأموریت شناسایی برد بلند آموزشی